Het nutsbedrijf DNWG Infra gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Koudekerkseweg. DNWG Infra haalt de verharding van het voetpad en het fietspad eruit om zijn werkzaamheden uit te voeren. Dit staat gepland tussen mei 2021 tot en met december 2021.

De gemeenteraad heeft in 2016 besloten om op termijn de Koudekerkseweg af te waarderen van een 50 km/uur naar een 30 km/uur inrichting. Wij kunnen van de situatie gebruikmaken om de straat aan te passen naar een 30km/uur inrichting. De ruimte die wordt opgebroken, kunnen we opnieuw inrichten. Waarbij we ook denken aan een meer klimaatbestendige inrichting.

Wat bedoelen we hiermee?

  • 30 km/uur inrichting houdt in dat de fietsers op de rijbaan komen. Geen apart fietspad meer.
  • klimaatbestendige inrichting houdt in dat stenen, waar mogelijk, vervangen worden door een groene inrichting.
  • gelijkwaardige kruising (rechts heeft voorrang) en geaccentueerde (rode) kruisingsvlakken.

We zijn ook de haalbaarheid aan het onderzoeken om de verkeersregelinstallatie Koudekerkseweg – Laan der Verenigde Naties te kunnen vervangen. Denk aan het vervangen van de verkeersregelinstallatie, maar ook aan bijvoorbeeld een rotonde.

DNWG Infra gaat alleen het voetpad en fietspad opbreken. Dit betekent dat er geen wijzigingen gaan plaatsvinden aan de rijbaan en de parkeerstroken.

Het uitvoeren van deze herinrichting zal, na de zomer, gelijktijdig of na de werkzaamheden van DNWG Infra gaan plaatsvinden.

We hebben alvast een schetsontwerp gemaakt waarop u onze ideeën kunt zien.

Schetsontwerp herinrichting Koudekerkseweg

Wat willen wij aan u vragen?

We willen graag van bewoners weten of we dit ontwerp op deze manier kunnen uitvoeren. Omwonenden hebben bij de bewonersbrief een formulier gekregen. Wensen, opmerkingen en/of vragen horen wij graag. U kan het ingevulde formulier tot 7 april 2021 terugsturen. Dit kan per post, of per e-mail, via n.rambat@middelburg.nl. Graag het ingevulde formulier als bijlage bij uw mail voegen.

Wat gaan we daarna doen?

Nadat we alle reacties hebben ontvangen gaan we graag met omwonenden in gesprek. Dit door middel van een (online) informatiemoment. Wij verwachten dat u hiervoor begin mei wordt uitgenodigd.

Wanneer het ontwerp daarna voldoende is uitgewerkt wordt het ter inzage gelegd. U heeft dan zes weken de tijd om uw reactie of bezwaar te geven. Na deze periode beoordelen we alle ontvangen reacties en worden deze wel of niet verwerkt. Uiteindelijk stelt het college van burgemeester en wethouders het definitieve plan vast.