Klein Vlaanderen gaat opnieuw ingericht worden. Na een zorgvuldige voorbereiding is de uitvoering van de werkzaamheden gestart.

Waar staan we nu?

De gemeente heeft een aannemer voor de herinrichting van Klein Vlaanderen gekozen. Aannemersbedrijf Sinkegroep Infra BV gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij houden de direct betrokken op de hoogte van de uitvoering.

 • Start: 28 november 2022
 • Einde: naar verwachting 12 mei 2023

De werkzaamheden worden gefaseerd (in delen) uitgevoerd:

 • fase 1a: vanaf het Noordpoortplein tot huisnummer 46 (gestart);
 • fase 1b: vanaf het Noordpoortplein tot huisnummer 46; inclusief pad bolwerk voor de aansluiting van het regenwaterrool op de Seisveste;
 • fase 2 a: vanaf huisnummer 46 tot huisnummer 59;
 • fase 2 b: tussen de Volderijlaagte en de Volderijstraat;
 • fase 3: tussen Volderijlaagte en Seisplein.

Tussen 23 december 2022 en 9 januari 2023 zal de hoofdrijbaan geheel bereikbaar zijn voor verkeer. Onderaan deze pagina vindt u ter informatie de bewonersbrief die de direct betrokkenen hebben ontvangen.

Waarom een herinrichting?

Uitgangspunten die voor de gemeente belangrijk zijn voor deze herinrichting zijn:

 • wensen belanghebbenden;
 • inrichten als een 30km-gebied;
 • meebewegen met de klimaatverandering:
  • het ontstenen en daarmee vergroenen van de leefomgeving – het regenwater in de bodem laten zakken;
  • aanleggen van een regenwaterriool – relatief schoon regenwater niet meer naar de waterzuivering sturen, maar terug brengen in de bodem;
  • het verminderen van hittestress door handhaven en toevoegen van groen.
 • gebruik maken van duurzame materialen – materialen die het milieu minder belasten en goed zijn hergebruikt kunnen worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De ideeën voor de herinrichting van Klein Vlaanderen heeft de gemeente door middel van informatiebrieven, een fysiek informatiemoment en een inspraakprocedure gedeeld met (direct) belanghebbenden. Na het fysieke informatiemoment met de direct belanghebbenden heeft er van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 een inspraakprocedure plaats gevonden.

Na het beëindigen van de inspraaktermijn is gebleken dat er geen zienswijzen op het voorlopig ontwerp zijn ingediend. Hiermee is het voorlopig ontwerp één op één omgezet naar het definitief ontwerp. Ter afsluiting van de inspraakprocedure is een eindverslag opgesteld. Dat eindverslag bevat een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure.

Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het eindverslag van de inspraakprocedure en het definitief ontwerp vastgesteld. Op 2 februari 2022 is het eindverslag en het definitief ontwerp gepubliceerd op overheid.nl(externe link).

Voor de herinrichting is op basis van het definitief ontwerp op 19 juli 2022 het verkeersbesluit vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. We hebben geen bezwaarschriften ontvangen en daarmee is het besluit definitief. Het verkeersbesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad(externe link).

De ontwerpen van de herinrichting zijn verder in detail uitgewerkt. Daarna heeft de gemeente verschillende aannemers gevraagd in te schrijven om het werk te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen via info@middelburg.nl. Graag onder vermelding van project Herinrichting Klein Vlaanderen en ter attentie van Joos Eggebeen.

Bewonersbrief herinrichting Klein Vlaanderen en omgeving

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente heeft een aannemer gekozen voor de herinrichting van Klein Vlaanderen. Aannemersbedrijf Sinkegroep Infra BV gaat de werkzaamheden uitvoeren en zal op maandag 28 november 2022 starten. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 tot 16:30 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot de tweede week van mei 2023.

Wat er gaat veranderen is bij u bekend. U heeft hier eerder informatie over ontvangen door middel van
informatiebrieven. Ook heeft u de ruimte gehad ons persoonlijk te spreken. Om het geheugen een klein
beetje op te frissen zijn hieronder in het kort de werkzaamheden op een rij gezet:

 • de parallelwegen – tussen Noordpoortplein en de Volderijlaagte - worden verwijderd en komen niet terug;
 • in de nieuwe situatie kunt u parkeren vanaf de hoofdrijbaan;
 • de hoofdrijbaan blijft op dezelfde plek als nu;
 • het aanbrengen van een regenwaterriool;
 • het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met de Volderijlaagte;
 • het aanbrengen van de hoofdrijbaan in gebakken straatstenen tussen Noordpoortplein tot de Volgerijlaagte;
 • het aanbrengen van de hoofdrijbaan in asfaltverharding vanaf de kruising Volderijlaagte tot het Seisplein;
 • parkeervakken worden aangelegd in halfverharding;
 • het aanbrengen van een voetpad van gebakken straatstenen;
 • het aanbrengen van meer groen dan dat er nu is. De bomen die er nu staan, die blijven staan;
 • het plaatsen en aanpassen van verkeersborden voor het afwaarderen van een 50km naar een 30km zone.

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt Klein Vlaanderen niet in zijn geheel afgesloten. We gaan werken
met verschillende fases. Hieronder vindt u daar een opsomming van:

 • fase 1a : vanaf het Noordpoortplein tot huisnummer 46;
 • fase 1b : vanaf het Noordpoortplein tot huisnummer 46; incl. pad bolwerk voor de aansluiting van het regenwaterriool op de Seisveste;
 • fase 2 a : vanaf huisnummer 46 tot huisnummer 59;
 • fase 2 b : tussen de Volderijlaagte en de Volderijstraat;
 • fase 3 : tussen Volderijlaagte en Seisplein.

Tijdens de werkzaamheden zal de betreffende fase helemaal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer krijgt door middel van een omleidingsroute een andere route aangewezen. Voordat een fase start krijgt u hier natuurlijk van de aannemer informatie over. Tussen 23 december 2022 en 9 januari 2023 zal de hoofdrijbaan geheel bereikbaar zijn voor verkeer.

De werkzaamheden brengen zoals u zult begrijpen enige overlast met zich mee. We vragen om uw begrip hiervoor. Het is net als bij een verbouwing bij u thuis; het wordt eerst een troep en daarna wordt het mooi en opgeruimd. Toegang tot uw woning blijft natuurlijk mogelijk, u mag de aannemer hierop aanspreken als dat nodig is. U kunt van ons aannemen dat wij - de gemeente en de aannemer - ons uiterste best doen om de overlast zo min mogelijk te laten zijn.

Wilt u nog iets weten wat niet in deze brief staat? Dan kunt u contact met mij opnemen via het telefoonnummer aan het begin van deze brief of u kunt een mail sturen naar j.eggebeen@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,

J.D. Eggebeen,
vakspecialist civiele techniek