Gemeente Middelburg is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai en het gedeeltelijk herstraten van de Vismarkt (tot en met huisnummer 11). De inspraaktermijn is verlopen. Er is nu een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai.

In 2019 is een inspraakprocedure doorlopen voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai. Van dit herinrichtingsplan is tot nu toe alleen het rioleringsdeel uitgevoerd op de Turfkaai en in de Sint Jansbuurt. De herinrichting en het asfalteren van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai moet nog worden uitgevoerd.

Op 21 september 2020 hebben wij een informatieavond voor de bewoners georganiseerd. Op basis daarvan hebben we een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van het in 2019 vastgestelde plan:

  1. de rijbaan wordt verder versmald naar 5,50 meter;
  2. op de Houtkaai wordt de bocht bij de Koningsbrug ruimer gemaakt voor het busvervoer;
  3. aan de woningzijde worden bomen geplant;
  4. aan de zuidzijde van de rijbaan komen bredere groenstroken;
  5. aan de waterzijde wordt de halte voor de zwembus omgezet in drie parkeervakken;
  6. aan de waterzijde tegenover de Sint Janstraat gaan lijnbussen bij de halte op de rijbaan halteren;
  7. als de provincie besluit om de bushalte aan de woningzijde van de Turfkaai op te heffen, dan worden de halte en de abri verwijderd. De twee parkeervakken voor Turfkaai 3 worden dan verplaatst naar de voormalige halte, waar in totaal vijf parkeerplaatsen worden aangelegd. Als de provincie dat besluit niet neemt, dan blijft de halte bestaan en komt er één parkeervak bij aansluitend aan de twee bestaande vakken voor Turfkaai 3.

Inspraak

Inspraak was mogelijk van 15 oktober tot en met 25 november 2020. Bekijk het eindverslag van de inspraakprocedure en het definitieve ontwerp.

Start werkzaamheden fase 1

DNWG is volop aan het werk met het vernieuwen van de gas- en waterleiding en de elektrakabel. Aansluitend aan de werkzaamheden van DNWG gaat aannemingsbedrijf Geldof BV in opdracht van de gemeente Middelburg aan de slag met de herinrichting.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat aan de woningzijde de Turfkaai en Nieuwe Haven herinrichten. Aansluitend wordt de Vismarkt herstraat voor huisnummer 23 tot en met 7.

De start van de werkzaamheden hangt af van het wel of niet voorradig zijn van te leveren trottoirbanden. In de loop van de eerste of uiterlijk de tweede week van januari start de gemeentelijke aannemer met de werkzaamheden.

Om veilig te kunnen werken wordt er een halve rijbaanafzetting toegepast.

Er wordt gestart op de Turfkaai ter hoogte van de Herenstraat en het werk schuift in kleine werkvakken op tot de Hoogstraat.

We streven ernaar om de werkzaamheden voor april gereed te hebben.

Planning fase 2

Het is nog ver weg, maar na de herfstvakantie 2021 gaan we verder met de 2e fase. We starten met de aanleg van de groenvakken aan de kant van het water op de Turfkaai en de Nieuwe Haven.

In januari 2022 start DNWG met het vernieuwen van de gas- en waterleiding in de Hoogstraat. De gemeentelijke aannemer sluit daar meteen achteraan en eind maart 2022 zal de gehele asfaltrijbaan worden aangepakt.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan vanaf 4 januari contact op met de projectleider Leendert Priester van de afdeling Leefomgeving van Gemeente Middelburg, telefoonnummer (0118) 67 52 26.