Logo Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities

 

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project Water Resilient Cities was te zien.

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project Water Resilient Cities was te zien.

Water Resilient Cities

Water Resilient Cities wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd. De oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast. Gezien de gevolgen van de opwarming van de aarde zal dit probleem alleen maar groter worden.

WRC zoekt naar nieuwe oplossingen om water op te vangen. Al bestaande oplossingen zijn bijvoorbeeld het vergroenen van steden en het aanleggen van groendaken. Het project wil aantonen hoe duurzame stedelijke waterafvoersystemen door een integrale aanpak ook kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van openbare ruimtes.

De oplossingen moeten een impact hebben op de buffercapaciteit en een ruimer positief effect hebben op steden. Bijvoorbeeld een positieve impact op biodiversiteit, publieke gezondheid, economie en waterkwaliteit. Het realiseren van duurzame waterafvoersystemen is dus niet alleen een kwestie van technische kennis, maar vereist een strategie die rekening houdt met de lokale omstandigheden, betrokkenen en toekomstige gebruikers van de plek.

WRC is een voorbeeldproject voor Middelburg hoe door het bouwen aan een goede relatie en intensieve samenwerking met alle betrokkenen een toegevoegde waarde ontstaat voor de toekomstige gebruikers van het Molenwaterpark en het pad ‘de Overloper’ in Dauwendaele. Middelburg ontvangt Europese subsidie voor de aanleg van bovengrondse of ondergrondse waterbuffers in het Molenwaterpark en de herinrichting van de omgeving van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele plan ‘de Overloper’.

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.