Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en logo Europese Unie

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project Smart Energy Link was te zien.

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project Smart Energy Link was te zien.

Smart Energy Link

Smart Energy Link is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Nederland-Vlaanderen. In het project zijn onder meer de gemeente Breda, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en drie Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POMs) in Vlaanderen betrokken: POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

In Smart Energy Link staat uitwisseling van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte tussen bedrijven centraal. Bedrijventerreinen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het lokaal opwekken van duurzame energie. Om deze energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is samenwerking en uitwisseling van energie tussen bedrijven essentieel. De gemeente wisselt kennis uit over financiële, technische en juridische barrières bij deze ontwikkeling.

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.