Logo Interreg 2 Zeeën project SCAPE

 

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project SCAPE was te zien.

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project SCAPE was te zien.

SCAPE

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft gemeente Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald. Kustlandschappen zijn zeer gevoelig voor effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen en regenval. Het project SCAPE onderzoekt hoe een landschappelijke inrichting kan bijdragen aan een goed waterbeheer.

De stadsrand van Middelburg (Essenvelt) wordt in een co-productie met het Waterschap Scheldestromen door allerlei ingrepen resistent gemaakt tegen klimaatverandering. Dat doen we door het testen en implementeren van innovatieve oplossingen die onder andere overstromingsgevolgen reduceren en waarbij de landschappelijke kenmerken centraal staan. Circa 20.000 m2 wordt heringericht met onder meer natuurvriendelijke oevers en gereconstrueerde oude kreekruggen ten behoeve van wateropvang, inclusief faciliteiten voor recreatief medegebruik en automatische stuwen.

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.