Logo Interreg North Sea Region MOVE European Regional Development Fund en logo European Union

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project MOVE was te zien.

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project MOVE was te zien.

MOVE

Op Walcheren komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit zoals deelauto’s en vraaggericht openbaar vervoersaanbod nauwelijks van de grond. Door de langere afstanden en het beperkte aantal inwoners blijft het gebruik van een eigen auto hoog. Dit heeft allerlei gevolgen voor de regio. Van minder efficiënt en niet toereikend vervoer tot financieringsproblematiek voor groene en duurzame vervoersoplossingen.

Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE) is gericht op onderzoek en kennisuitwisseling rond vernieuwende duurzame mogelijkheden van vervoer in (semi-)plattelandsregio’s. Het doel is het vergroten van de leef- en bereikbaarheid van deze regio’s. Door het delen van de opgedane kennis willen we niet alleen de CO2-uitstoot terugdringen en beter in behoeften voorzien, maar ook andere soortgelijke gebieden een voorbeeld bieden in het verduurzamen van de transportsector.

Met dit onderzoek willen we deze problematiek nu anders gaan benaderen door lokale autoriteiten, kenniscentra, lokale economische spelers en inwoners samen te brengen en samen naar behoeften, mogelijkheden en oplossingen te kijken. Er vinden in dit onderzoek drie pilots plaats waarin we onverwachte combinaties maken van verschillende vervoersgroepen. Deze concrete projecten zullen we in dit onderzoek implementeren en evalueren.

De Middelburgse projecten betreffen:

  • Een efficiënter vervoersconcept door integratie Openbaar Vervoer en Wmo-vervoer (regiotaxi): pilot Middelburg - Vlissingen. Onderdeel is het haalbaarheidsonderzoek People mover.
  • Dit vervoersconcept beschikbaar maken op een digitaal platform (website of app met mogelijkheid tot informatie, reserveren en betalen).
  • Uitbouw en versterken multimodale mobiliteitshubs (cyclehub, station).

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.