Logo Interreg 2 Zeeën project Cool Towns

 

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project Cool Towns was te zien.

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project Cool Towns was te zien.

Cool Towns

Middelburg wil graag bereiken dat de stad bewoonbaar blijft en dat de Middelburgers gezond en goed kunnen wonen, leven en werken ondanks de klimaatverandering en de daardoor toenemende kans op hitte. Door het project Cool Towns wordt een praktische invulling gegeven aan de in 2018 vastgestelde Visie Klimaatadaptatie. Huidige en toekomstige hittestress wordt in kaart gebracht. Twee locaties worden heringericht op basis van een klimaatbestendig ontwerp, namelijk de Kanaalweg inclusief Stationsplein en het Zusterplein.

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.