In januari 2014 vroeg de gemeente Goes ESF-subsidie aan voor uitvoering van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. De arbeidsmarktregio Zeeland bestaat uit alle dertien Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen).

Deze aanvraag werd ingediend in het kader van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2007-2013 (herzien), actie J1. De projectnaam is ‘Ik kan eigenlijk best veel 3’.

Het ESF-project bestaat uit verschillende deelprojecten die verspreid over de arbeidsmarktregio Zeeland worden uitgevoerd. Om de uitvoering van het ESF-project beheersbaar te houden, wordt het project centraal gecoördineerd en beheerd.

De gemeente Goes vervult als centrumgemeente de coördinerende rol en vraagt de ESF-subsidie aan. Hoewel Goes een coördinerende rol vervult, zijn de dertien gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. In de Zeeuwse praktijk betekent dit dat de verantwoordelijkheid is verspreid over drie subregio’s waarbinnen gemeenten samenwerken (Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen).

De drie Zeeuwse subregio’s zijn primair en eindverantwoordelijk voor het realiseren van de deelprojecten die binnen hun gebied worden uitgevoerd. Er wordt in de uitvoering zo veel mogelijk aangesloten op al bestaande structuren.

  • Voor de subregio Oosterschelde is gemeente Goes de eindverantwoordelijke organisatie (aanspreekpunt Ferdinand Tierie)
  • Voor de subregio Walcheren is gemeente Middelburg de eindverantwoordelijke organisatie (aanspreekpunt Hans Poortvliet)
  • Voor de subregio Zeeuws-Vlaanderen is gemeente Terneuzen de eindverantwoordelijke organisatie (aanspreekpunt Karin Hoste)

 Onder het project vallen onder meer de volgende onderdelen: jobhunting, trajectbegeleiding jongeren, (sectorale) scholing, startbanen jongeren en opleiden kwetsbare jongeren.