Inwoners van Middelburg met een laag inkomen hebben ook in 2023 recht op energietoeslag. De energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen). Orionis Walcheren verzorgt de uitvoering van de energietoeslag.

Voor wie

De energietoeslag 2023 is voor huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag 2023 ontvangen € 800.

In 2022 zijn de energieprijzen plotseling hard gestegen. Daarom hebben we er voor gekozen om afgelopen voorjaar al € 500 uit te betalen aan de gezinnen die in 2022 een energietoeslag hadden ontvangen. Met de uitbetaling van de € 500 konden we huishoudens direct helpen bij het betalen van hun energierekening. Omdat de wetswijziging lang op zich heeft laten wachten, kon hiermee de periode naar de energietoeslag 2023 overbrugd worden.

Automatische uitbetaling

Op 2 november 2023 betalen we de energietoeslag zoveel mogelijk automatisch aan mensen waarvan wij weten dat ze er recht op hebben. Dit zijn de inwoners die bij Orionis Walcheren bekend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een (aanvullende) uitkering via Orionis Walcheren hebben zoals:

  • Bijstandsuitkering
  • Bbz-uitkering
  • IOAW/Z-uitkering
  • Aanvullende AIO-uitkering
  • Bijzondere bijstand en ouder dan 27 jaar

Bent u ouder dan 67 jaar en heeft u vorig jaar ook energietoeslag gekregen? Dan krijgt u de energietoeslag ook automatisch.

Het is niet mogelijk om iedereen die in 2022 energietoeslag heeft ontvangen, automatisch de energietoeslag 2023 te betalen. Dit komt omdat het inkomen veranderd kan zijn.

Zelf aanvragen

Heeft u de energietoeslag begin november niet automatisch ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Orionis Walcheren via Website Orionis: Energietoeslag(externe link). Hier vindt u ook meer informatie. Het aanvraagformulier komt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 november beschikbaar. U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 april 2024.

Mocht u geen mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, dan kunt u contact opnemen met Orionis Walcheren, telefoon 0118 43 27 00.

Studenten

Dit jaar ontvangen studenten geen energietoeslag meer van de gemeente. Uitwonende studenten met een basisbeurs en aanvullende beurs krijgen een tegemoetkoming in de energielasten van 400 euro via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Meer informatie

Heeft u problemen met het betalen van uw energierekening? Of andere geldzorgen? Dan kunnen inwoners ook altijd contact opnemen met Orionis en zijn zij van harte welkom bij het inloopuur Geldzorgen. Dat is iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in ZB bibliotheek in Middelburg of op dinsdag van 9.00 tot 13.00 op het kantoor van Orionis in Vlissingen. Zij helpen graag.