Uiterlijk 8 mei hebben alle huishoudens op Walcheren met een bijstandsuitkering of minimaregeling de energietoeslag van € 800 gekregen. Heeft u op 9 mei 2022 de energietoeslag niet automatisch gekregen? Woonachtig in Middelburg en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen? Dan kunt u deze zelf aanvragen. Dit kan tot en met 30 november 2022. Vraag de energietoeslag aan.

Heeft u geen computer? Dan kunt u de computer gebruiken in het kantoorgebouw van Orionis

De toeslag is per huishouden. Mensen met een laag inkomen die in een inrichting wonen of dakloos zijn, krijgen de energietoeslag niet. Zij betalen geen energiekosten.

Heeft u hoge energiekosten en maakt u zich hier zorgen over. Of hebt u problemen met het betalen van uw energierekening? Zoek dan op tijd hulp. Bijvoorbeeld door dit met uw energieleverancier te bespreken, of een betalingsregeling af te spreken.

U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling schuldhulpverlening of Maatschappelijk Werk Walcheren.

En u bent van harte welkom bij het Inloopuur Geldzorgen. Dat is iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in ZB (Openbare Bibliotheek) in Middelburg.