Monumenten zijn uniek en vragen dus ook om unieke energiebesparende maatregelen die niet ten koste gaan van de monumentale waarde.

Monumentenpaspoort

Om te weten welke aanpassingen er aan uw pand kunnen worden uitgevoerd, kunt u een Monumentenpaspoort(externe link) laten opstellen. Hier leest u wat een Monumentenpaspoort is en wat het voor u kan betekenen.

Medewerkers van de Monumentenwacht komen uw pand bekijken en vervolgens krijgt u een Monumentenpaspoort waarin uw monumentenpand wordt beschreven met een op maat gemaakt duurzaamheidsadvies inclusief inzicht in de kosten en baten. Bij Erfgoed Zeeland(externe link) kunt u hier een afspraak voor maken.

Restauratiefonds

Het Restauratiefonds verstrekt tijdelijk een vergoeding voor de kosten van een duurzaamheidsadvies monumenten(externe link). Het duurzame monumentenpaspoort Erfgoed Zeeland komt voor deze vergoeding in aanmerking.

Bij het Restauratiefonds kunt u voor het verduurzamen van rijksmonumenten ook een laagrentende lening aanvragen(externe link).

Duurzame Monumentencoach

Nadat u een monumentenpaspoort op heeft laten stellen, zou u met een Duurzame Monumentencoach(externe link) (gedeeltes van) uw pand kunnen verduurzamen. Hij helpt u met het maken van de plannen, de vergunningsaanvraag, offertes opvragen en hij doet kwaliteitscontroles van het geleverde werk.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Ook als eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Kijk voor meer informatie over de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)(externe link).