Inwoners die hulp of ondersteuning vanuit de Wmo krijgen betalen een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld door de rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze bijdrage omhoog van € 19 per maand naar € 20,60 per maand.

Wie betaalt deze eigen bijdrage?

Bijna iedereen die hulp of ondersteuning vanuit de Wmo krijgt. Uitzonderingen zijn:

  1. Inwoners die een gemeentelijke vrijstelling hebben gekregen
  2. Inwoners die al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg betalen
  3. Inwoners die samenwonen of getrouwd zijn en waarvan minstens een van beiden de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

Als u al een eigen bijdrage betaalt: het CAK informeert u met een bijlage bij de factuur van de maand november.