Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen hebben de Walcherse gemeenten en Orionis een ondernemersloket geopend.

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn acht verschillende noodmaatregelen waar zij, op de korte en langere termijn, gebruik van kunnen maken.

Alle Walcherse ondernemers, met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

  • Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:
    • Uitstel van betaling van belastingen
    • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
    • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd
  • waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties
  • vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben

Het loket wordt bemenst door medewerkers van de vier organisaties en is alleen telefonisch bereikbaar. Het loket is bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur op nummer (0118) 43 39 90.