U kunt de gemeente Middelburg persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen.

Om uw e-mail goed af te handelen hanteert de gemeente Middelburg een gedragslijn hoe te handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail.

Iedereen die een e-mail verstuurt naar info@middelburg.nl ontvangt automatisch een e-mailbericht met de volgende mededeling: De gemeente Middelburg heeft uw e-mail op [datum en tijd] ontvangen. Wij streven ernaar hierop zo spoedig mogelijk te reageren. Afhankelijk van de inhoud ontvangt u binnen 3 werkdagen een antwoord of wordt u geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.