U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in bijvoorbeeld sportkantines verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
  • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.
  • De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact op met Rian Polderdijk via
r.polderdijk@middelburg.nl. We krijgen dan een indruk welk soort horecabedrijf u wilt gaan beginnen. Naast een drank- en horecavergunning dient u ook in het bezit te zijn van een exploitatievergunning en indien wenselijk een terrasvergunning. Ook komen er milieu-eisen om de hoek kijken en bij een eventuele verbouwing of aanbrengen van reclame de bouwregelgeving. Alle informatie rondom het exploiteren van een horecabedrijf leest u op de pagina Horecabedrijf beginnen.

De volgende stap is dat wij u een e-mail sturen met de nodigde informatie en de daarbij behorende formulieren. U vult de formulieren in en verzamelt daarbij de behorende stukken.

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning en de overige vergunningen doet u schriftelijk en voor het indienen maakt u een afspraak met de behandeld medewerker. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in de rechtsvorm. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

U neemt mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
  • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
  • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
  • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
  • Formulieren Bibob met daarbij behorende bijlagen (formulieren zijn afhankelijk van rechtsvorm).

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Rian Polderdijk, tel. (0118) 67 52 48 per mail r.polderdijk@middelburg.nl.