Vanaf 15 mei is het mogelijk om mee te denken over het nieuwe azc op de Cleene Hooge.

Op 15 mei kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur met medewerkers van het projectteam azc in gesprek en informatie krijgen over de thema’s en het proces in Speelhof Hoogerzael. Op 15 en 16 mei kunt u tussen 17.00 uur en 21.30 uur terecht in ZB Bibliotheek van Zeeland. Daar zijn naast medewerkers van het projectteam azc ook vakinhoudelijke ambtenaren en medewerkers van het COA aanwezig. Zij kunnen met u in gesprek over de thema’s veiligheid, verkeer en de inrichting van het terrein van het azc en het gebied daarbuiten.

Tussen 21 mei en 15 juni vinden verschillende thema-ateliers plaats. Hier kunt u uitgebreider in gesprek en uw inbreng meegeven aan deskundigen over de verschillende onderwerpen. Als u mee wilt praten in deze thema-ateliers, kunt u zich tussen 2 en 16 mei aanmelden via Middelburg Ontmoet. Als u hier een account aanmaakt, kunt u zich bovendien abonneren op nieuws over de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar: azc@middelburg.nl.