Een gedeelte van de openbare ruimte van de wijk Dauwendaele is verouderd. Voor de herinrichting van de Meanderlaan en Buitenhovelaan werkt advies- en ingenieursbureau Sweco aan een nieuw ontwerp. Om tot een fraai en functioneel ontwerp te komen, vragen we de bewoners mee te denken. Zij kennen de wijk en het gebied immers het beste.

Direct naar doemee.middelburgers.nl

Het herontwerp heeft als doel de leefbaarheid te verbeteren en de straten klimaatadaptief te maken, zodat de straat opgewassen is tegen hevige regenbuien en periodes van droogte en hitte.

Input & ideeën

Op het online burgerparticipatieplatform doemee.middelburgers.nl staat alle informatie over de herinrichting en kunnen bewoners hun ideeën doorgeven. Denk hierbij aan een speeltoestel, een andere voorziening of juist meer groen. Bijdragen voor de Buitenhovelaan kunnen ingediend worden tot en met zondag 12 september op het platform, bijdragen voor de Meanderlaan tot en met zondag 19 september.

Bewoners worden op meerdere momenten geïnformeerd en kunnen hun ideeën delen op verschillende manieren. Sweco zal fysiek aanwezig zijn op locatie, online brainstormsessies met actieve bewoners houden en via het online platform kunnen wensen worden gedeeld. Bewoners hebben inmiddels meer informatie ontvangen over de werkzaamheden en de mogelijkheden om hun stem te laten horen.