Musea, podia en erfgoedinstellingen kunnen opnieuw aanspraak maken op Coronasteun. De gemeente Middelburg stelt een bedrag van 570.000 euro beschikbaar voor de Middelburgse cultuursector.

Cultureel-maatschappelijke organisaties uit de gemeente én zzp'ers werkzaam in alle kunstdisciplines kunnen sinds 1 april 2022 aanspraak maken op een regeling.

Vorig jaar kreeg de gemeente Middelburg vanuit het rijk ruim 857.030 euro, waarvan in 2021 al een deel is uitgekeerd. Van de eerder uitgekeerde rijkscoronamiddelen is op dit moment een budget van € 370.000 (noodsubsidie 2022) en € 200.000 (makersregeling 2022) beschikbaar.

Steun voor Middelburgse culturele instellingen

Met noodsubsidie 2022 compenseren we de sector bij financiële tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Ook nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn losgelaten blijft dat relevant: uit diverse verkenningen in de cultuursector blijkt dat de vraag zich slechts mondjesmaat herstelt. Hoewel het publiek verlangt naar voorstellingen en concerten is het de vraag of en wanneer al het publiek terug durft te komen.

Steun voor zzp'ers

Via een tijdelijke makersregeling 2022 bieden we als gemeente professionele kunstenaars de mogelijkheid om zichzelf artistiek te blijven ontwikkelen in een periode waarin veel opdrachten en inkomsten weggevallen zijn.

Dit pakket maatregelen is voor een periode van het jaar 2022 en is een vervolg op het eerste twee pakketten van maatregelen van 2020 en 2021. En aanvullend op de landelijke ondersteuning van de sector. Vanaf 1 april 2022 kunnen zzp'ers en culturele instellingen een aanvraag indienen via de website van de gemeente Middelburg.