Orionis Walcheren biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Deze CZG wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Voor het inkomen en vermogen gelden wel voorwaarden.

Direct naar Orionis Walcheren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de CZG moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Middelburg;
  • U bent verzekerd bij CZ. Bent u nog niet verzekerd bij CZ, dan kunt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar overstappen. Dit moet u dan wel vóór 1 januari van het nieuwe jaar doen;
  • Uw netto gezinsinkomen per maand is niet meer dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U betaalt uw maandelijkse premie door middel van een automatische incasso. En u bent bereid hiervoor een machtiging af te geven aan CZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, brengen we de premie in mindering op uw uitkering;
  • Uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) mogen niet te hoog zijn. Op de website van Orionis Walcheren vindt u meer informatie hierover.

Keuze aanvullende verzekering

U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

  • Gemeente Start
  • Gemeente Extra uitgebreid

Via Orionis Walcheren ontvangt u voor beide aanvullende verzekering een vergoeding in de premie.

De hoogte van de premie

In de premie basisverzekering en in de premie voor de aanvullende verzekering is een korting verwerkt.

Kijk voor meer informatie op de website van Orionis Walcheren.