Als eigenaar of beheerder van een buurt-AED in gemeente Middelburg kunt u een vergoeding aanvragen voor een bijdrage in de onderhoudskosten.

Voorwaarden

De vergoeding kan alleen aangevraagd worden voor Buurt AED’s die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De AED heeft een actuele registratie bij STAN/HartslagNU
  2. De AED hangt op een locatie die 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor de hele buurt.
  3. De AED is in particulier beheer/eigendom voor de buurt.

Indien uw AED voldoet aan de voorwaarden kunt u het formulier invullen en opsturen naar:

Gemeente Middelburg, afdeling Samenleving – Hartveilig Middelburg
Postbus 6000 4330 LA Middelburg

Of mailen naar samenleving@middelburg.nl

Voor een goede afhandeling van uw declaratie moet u de volgende documenten samen met het formulier aan ons opsturen:

  • Document waaruit blijkt dat de AED een actuele registratie heeft bij STAN/HartslagNu;
  • Kopie van de onderhoudsfactuur of het onderhoudscontract;
  • Kopie van uw bankpas.