Het profiel van mr. H. (Harald) M. Bergmann, burgemeester van Middelburg, met contactgegevens, takenpakket en openbare betrekkingen.

Contact

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke coördinatie
 • Algemene representatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie Brandweer Rampenbestrijding
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Bestuurscultuur

Projecten

 • Weerbare overheid
 • Preventie van jeugdcriminaliteit en steekwapenproblematiek
 • Campus Zeeland

Wijkwethouder

 • Arnemuiden

Openbare betrekkingen

Een overzicht van de openbare betrekkingen van burgemeester Harald M. Bergmann.

Ambtshalve

 • Bestuurslid Dagelijks en Algemeen bestuur VRZ
 • Bestuurslid Dagelijks en Algemeen bestuur Stadsgewestelijke brandweer
 • Lid Veiligheidscollege Zeeland West-Brabant
 • Voorzitter districtscollege Zeeland
 • Lid Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Persoonlijk

 • Ambassadeur van de Friends of UCR
 • Ambassadeur Ride for the Roses
 • Beschermheer Stichting Vogel- en Zoogdierenopvang Zeeland (De Mikke)
 • Bestuurslid van het BNG Cultuurfonds
 • Commissie van aanbeveling clavichord concours
 • Comité van aanbeveling Clean Arnemuiden
 • Comité van aanbeveling Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC)
 • Comité van aanbeveling Festival Zeeland Jazz
 • Comité van aanbeveling Kledingbank Zeeland
 • Comité van aanbeveling stichting Dekat di Hati
 • Comité van aanbeveling stichting Ambulance Wens
 • Comité van aanbeveling stichting Kinderen van Nieuw Aurora
 • Comité van aanbeveling stichting 80 jaar Vrijheid Zeeland
 • Lid Nederlandse delegatie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa
 • Lid VNG-commissie Europa en Internationaal
 • Lid Unesco commissie (bezoldigd)
 • Voorzitter VVD Scoutingscommissie Zeeland