Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit onder de naam Brede impuls combinatiefuncties.

In het kader van deze nieuwe gecombineerde impuls is in de gemeente Middelburg het totaal aantal fte’s combinatiefunctionarissen van 6,8 fte met 2,8 fte buurtsportcoaches uitgebreid. Deze 9,6 fte zijn ingevuld bij Stichting Welzijn Middelburg (6,2 fte), de gemeente Middelburg (2,0 fte), Stichting Kunsteducatie Walcheren (0,8 fte) en Optisport/ Vrijburgbad (0,6 fte).

Met de aanstelling van deze 9,6 fte trachten we binnen Middelburg de volgende doelstellingen te realiseren:

  1. Verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs;
  2. Ondersteuning bieden bij de brede school ontwikkeling, het wijkgericht werken en de ontwikkeling van naschoolse sport, spel en cultuur activiteiten;
  3. Versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie;
  4. Terugdringen van gezondheidsproblemen als overgewicht, obesitas en bewegingsarmoede;
  5. Verhogen van plezier in en deelname aan sport en cultuur door kinderen;
  6. Stimuleren dat meer kinderen lid worden van een sportvereniging;
  7. Verhogen van het aantal beweegmomenten per week van kinderen;
  8. Kinderen vertrouwd laten raken met kunst en cultuur en actieve kunstbeoefening stimuleren;