Bouwroute Waterpark Veerse Meer opnieuw bekeken

Er is besloten door het bestuurlijk overleg Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid om opnieuw te kijken naar de bouwroute voor het Waterpark Veerse Meer.

Dit gebeurt naar aanleiding van de verschillende participatiebijeenkomsten en een ingediende motie bij de gemeenteraad van Borsele. Hierover is op 3 juli 2024 een memo gestuurd aan de gemeenteraden van Borsele, Middelburg, Goes en de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. Het memo kun je downloaden op de website www.veersemeerzuidbereikbaar.nl.

Er is besloten opnieuw te kijken naar de bouwroute voor het Waterpark Veerse Meer.