Een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Middelburg is op pad met bodycams. Het is mogelijk een uitleesverzoek in te dienen.

Een bodycam is een kleine, op het lichaam gedragen camera waarmee beeld en geluid kan worden geregistreerd.

Boa’s (toezichthouders openbare ruimte en parkeercontroleurs) krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms fysiek geweld. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen.

De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet. Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden. Het gebruik van de bodycam is vrijwillig. Beelden worden 7 dagen bewaard.

Procedure uitleesverzoek bodycams

Het indienen van een uitleesverzoek van de bodycam kan alleen wanneer er een officiële klacht is ingediend over het optreden van een boa. Alleen dan kan het formulier voor een uitleesverzoek worden ingediend om de videobeelden terug te kijken.

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail, samen met het aanvraagformulier opvragen beelden (pdf, 57 kB)link naar pdf bestand, te sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
E-mail gemeente Middelburg

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Heeft u al een klacht ingediend? Dan hoeft u alleen nog maar het aanvraagformulier voor het opvragen van beelden in te vullen en op te sturen naar het bovenstaande adres.