De bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Goede interpretatie van deze kaarten is niet altijd even makkelijk. Achter een bodemkwaliteitskaart schuilt een bepaalde gedachtegang op grond waarvan de kaart is opgesteld. Deze gedachtegang is beschreven in de gemeentelijke nota bodembeheer.

Meer informatie op de gezamenlijke Zeeuwse bodemwebsite.