Dit jaar hangt de gemeente aan de bruggen in de binnenstad bloembakken. Verder worden er langs de toegangswegen en zichtlocaties bloemenranden ingezaaid. Dit hebben we afgelopen jaar op enkele plekken uitgeprobeerd en wordt nu verder uitgebreid.

Met de toevoeging van deze groene aankleding nemen we afscheid van enkele vertrouwde groenaccenten, namelijk de boten, bakken en schalen met bloemen langs de toegangswegen.

In de week van 9 mei worden de boten, bakken en schalen opgeruimd. De boten zijn slecht en ook de bakken zijn einde levensduur. Daarnaast is het steeds lastiger deze op een arbo technisch verantwoorde manier te onderhouden.

Naast de esthetische waarde dragen de bloemenranden bij aan klimaatadaptatie en de biodiversiteit in de stad. Met de bloembakken aan de bruggen en bloemenranden houdt Middelburg zijn fleurige uitstraling.

Figuur 1 Regentenlaan in juli
Figuur 2 Regentenlaan eind augustus