In sommige situaties kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. U doet dan een beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-uitkering).

Direct naar Orionis Walcheren(externe link)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk te weinig inkomsten? Of ontvangt u een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? In beide situaties kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).

Een startende ondernemer kan een startkapitaal in de vorm van een lening ontvangen. Of een uitkering voor levensonderhoud of een combinatie is mogelijk. De al gevestigde ondernemer kan ook een startkapitaal ontvangen of een uitkering voor tijdelijk levensonderhoud.

Via de website van Orionis Walcheren(externe link) kunt u hierover meer informatie krijgen.

Of bel met Orionis Walcheren op 0118 43 27 00. Heeft u een uitkering? Bel dan rechtstreeks naar uw klantmanager.