De ZAPP GYM methode wordt door veel scholen gebruikt en het onderwijs heeft hierdoor een gedegen en goede methode om bewegingsonderwijs aan te bieden.

De gemeente Middelburg heeft de intentie om deze methode te blijven ondersteunen. In samenwerking met de vakgroep bewegingsonderwijs zullen elk schooljaar evaluaties worden uitgevoerd op scholen waarbij de methode wordt gebruikt. Zo kan de school aangeven wat de verbeterpunten zijn en kan de auteur hiermee aan de slag.