Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Bekijk het overzicht van geldende plannen en van plannen in procedure en lees hoe u invloed kunt uitoefenen op deze plannen.

Let op! Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet veranderen de bestemmingsplannen in een omgevingsplan van rechtswege. De gemeente werkt de komende jaren naar 1 Middelburgs omgevingsplan toe. Lees meer bij Omgevingswet.

Dien het volledige conceptplan (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) vier maanden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in.