Het vastgestelde bestemmingsplan lag van 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 7 juli 2021 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ gewijzigd heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plangebied ligt aan de Muidenweg te Arnemuiden en wordt begrensd door (noordelijk) het Veerse Meer en natuurgebieden rondom ‘De Piet’, (oostelijk en zuidelijk) de Muidenweg en (westelijk) recreatiegebied Oranjeplaat. Het bestemmingsplan biedt planologische mogelijkheden voor de herontwikkeling van het voormalige Waterpark Veerse Meer tot een kwalitatief hoogstaand en homogeen recreatiepark, met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen, gericht op families.