De besluitenlijsten van de wekelijkse vergaderingen van het Middelburgse college van burgemeester en wethouders.