De besluitenlijst van de extra ingelaste vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2021.

Plan van Aanpak "Nieuw Perspectief"

Het college besluit conform