De besluitenlijst van de extra vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2021.

Beslissing op bezwaar bezwaarschrift Buurtgroep Prettig Wonen

Het college besluit:

  1.  De overtreding van het overschrijden van de geluidsnormen als gevolg van het gebruik van de skatebaan Wim te beëindigingen door het definitief sluiten van de skatebaan (feitelijk handelen);
  2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en gegrond, echter zonder het primaire besluit te herroepen;
  3. Geen kostenvergoeding toe te kennen over (hoger)beroepsfase; voor de bezwaarfase een coulancevergoeding toekennen;
  4. Voor de termijn tot en met 31-12-2021 een ontheffing te verlenen op grond van artikel 4.5, lid 1 van de APV voor het veroorzaken van geluidsoverlast als gevolg van het tijdelijk openhouden van de skatebaan;
  5. De raad via het weekbericht op de hoogte stellen dat het college op 16 april 2021 een besluit heeft genomen waardoor de termijn van 14 dagen aanvangt en de baan 1 mei 2021 weer open kan.