We gaan de komende tijd op verschillende thema’s inzetten om Middelburg nog meer in beweging te brengen. Deze thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.

De gemeente heeft voor 2020 een uitvoeringsbudget van € 30.000 voor samenwerkingen om meer doelgroepen in Middelburg in beweging te krijgen. Voorstellen kunnen nu worden ingediend.

Alle voorstellen die voor 13 december 2020 worden ingediend komen nog in aanmerking om dit jaar een bijdrage te ontvangen. Alle voorstellen die hierna worden ingediend komen in aanmerking voor een bijdrage vanaf 1 januari 2021. Alle voorstellen die binnenkomen zullen eerst door de kerngroep lokaal sportakkoord en de gemeente beoordeeld worden alvorens er wordt overgegaan op het wel of niet toekennen van een eventuele bijdrage.

Het aanmelden van een idee of plan kan via het Aanmeldingsformulier uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord (pdf, 203 kB).

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Dennis Winne, via d.winne@middelburg.nl of tel. (0118) 67 56 76.

Kick-off Lokaal Sportakkoord Middelburg

Tijdens de bijeenkomst in de Schouwburg ging de gemeente met meer dan 100 vertegenwoordigers van scholen, sportscholen, sportverenigingen, huisartsen en tal van anderen in gesprek die zich bezighouden met sporten en bewegen in onze stad. Met hen zijn verschillende actuele vraagstukken behandeld en is er gekeken naar de kansen en mogelijkheden die er de komende jaren op het gebied van sporten en bewegen allemaal zijn.

Dit alles heeft  geresulteerd in een Lokaal Sportakkoord voor Middelburg waarin verschillende thema’s zijn uitgewerkt waar de gemeente Middelburg de komende jaren in gaat investeren, welke instrumenten we hiervoor gaan gebruiken en met welke partners we hiervoor gaan samenwerken. De thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren. Tevens hebben we hiervoor een uitvoeringsbudget ontvangen van € 30.000,- om initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan  één van de thema’s.

Meer weten over de inhoud van het akkoord, of interesse om een bijdrage te leveren aan één van de thema’s, neem dan contact op met Dennis Winne via d.winne@middelburg.nl of kijk voor meer informatie in onderstaande stukken.