Van 2 november tot en met 11 december zijn er asfalteringswerkzaamheden aan de Oosterscheldestraat.

De asfaltverharding op de Oosterscheldestraat is toe aan groot onderhoud. We gaan het asfalt vervangen, de stoepen en de parkeervakken. Het asfaltonderhoud vindt plaats vanaf De Krammer tot het kruispunt met de Maasstraat.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 2 november tot en met vrijdag 11 december 2020.

De aannemer voert gefaseerd de werkzaamheden uit. Hierbij wordt eerst de trottoirs en de parkeervakken herstraat en als laatste het asfalt vervangen.

  • Fase 1: vanaf de Maasstraat  tot de Arnelaan (2 november tot en met 16 november)
  • Fase 2: vanaf de Arnelaan tot en met De Krammer (16 november tot en met 4 december)
  • Fase 3: fase 1 en 2 vervangen asfalt (4, 7, 8 en 9 december)

Omleidingen

De Oosterscheldestraat wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. In deze periode wordt het verkeer omgeleid.

  • Verkeer komend vanaf de Arnelaan en de Maasstraat wordt omgeleid via de Oosterscheldestraat en verder
  • Verkeer komend vanaf de Volkerakstraat wordt omgeleid via de Grevelingenstraat, richting de Stromenweg en verder
  • Verkeer komend vanaf de Stromenweg volgt de omleiding richting de Koudekerkseweg

Ophalen huisvuil

Uw afval kunt u aanbieden op de dezelfde plaats als voorheen.

In/uitrit garageboxen achter de Maasstraat

De garageboxen blijven zo lang mogelijk bereikbaar. Enkel bij het weghalen en het aanbrengen van het asfalt is de inrit, op de dag tussen 0700-1700 uur, tijdelijk niet bereikbaar. We plaatsen nog een bordje met deze data. (3 dagen)  Dan kunt u hiermee rekening houden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Geldof. Het telefoonnummer is (0118) 67 56 81 en het e-mailadres is p.geldof@middelburg.nl.