De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.

Raadsgriffier
Telefoon (0118) 67 55 66
E-mail: a.rijpert@middelburg.nl