De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 3 februari 2021
 2. Besluitenlijst college van B en W, 2 februari 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Besteding educatiebudget Walcheren 2021
 5. Vaststellen corona opstelling donderdag warenmarkt Middelburg
 6. Herinrichting Stationsgebied en Kanaalweg
 7. Bespreekpunten
 8. Raadsvoorstel Stedelijk Waterprogramma 2021-2030
 9. Raadsvoorstel Richtingennotitie slimme mobiliteit
 10. Raadsvoorstel Voordracht lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep
 11. Raadsvoorstel Herijking Subsidiebeleidskader
 12. Memo actieve informatie Opstellen participatie- en inspraakverordening
 13. Memo actieve informatie Grootschalige onkruidbeheersing zonder inzet van chemische middelen
 14. Memo actieve informatie Herverdeling Gemeentefonds
 15. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over lokale gevolgen landelijk sociaal beleid
 16. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over skatebaan
 17. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie met betrekking tot studentenhuisvesting Middelburg
 18. Verdeling evenementenbudget 2021
 19. Concept agenda Gemeenteraad 11 maart 2021