De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2020.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 2 december 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 1 december 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Aanwijzen (huis-aan-huis) inzamelaars van kleding (textiel) in 2021
 5. Bezwaar straatnaambesluit Janis Joplinstraat e.o.
 6. Intrekken verordening straatnaamgeving en vaststelling verordening 2020 straatnaamcommissie
 7. Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai
 8. Bespreekpunten
 9. Raadsvoorstel Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2021 en Intern controleplan 2020.
 10. Memo actieve informatie Studentenhuisvesting
 11. Memo actieve informatie Opstellen participatie- en inspraakverordening
 12. Memo actieve informatie COVID-19 steun Cultuur
 13. Beantwoording schriftelijke vragen D66 extra subsidie kunst- en cultuurinstellingen
 14. Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer
 15. Bezoek president directeur NS aan Middelburg NS-station
 16. Subsidiebundel 2021
 17. Voorbereidingen Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021
 18. Beleidslijn carbidschieten 2020