De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 22 december 2020
 2. Besluitenlijst college van B en W, 22 december 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid voor beeldmateriaal Cyclomedia
 5. Benoeming voorzitter commissie straatnaamgeving
 6. Beantwoording ingekomen brief van Gezinshuis Rechem over beëindiging contract Intervence
 7. Beantwoording ingekomen brief van Gezinshuis De Parel over beëindiging contract Intervence
 8. Vastleggen jaarlijks indexering en kostprijs kinderopvang
 9. Beschikbaar stellen van accommodaties ten behoeve van vaccinaties en inentingen
 10. Bespreekpunten
 11. Raadsvoorstel Aantrekken projectleider/functionaris jeugd & veiligheid
 12. Memo actieve informatie Uitvoering motie Zero based begroten
 13. Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie over fietsveiligheid binnenstad
 14. Financiering Projectleider Herijking Subsidies