De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 20 januari 2021
 2. Besluitenlijst college van B en W, 19 januari 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Opheffing en eindverantwoording Fonds Porrenaer
 5. Beantwoording brief Adviesraad Sociaal Domein inzake Intervence
 6. Beantwoording brief medewerkers Intervence d.d. 22-12-2020
 7. Bestuursopdracht voortzetten wijknetwerken
 8. Bespreekpunten
 9. Raadsvoorstel Normenkader en controleprotocol 2020
 10. Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Veerse Poort Middelburg fase V
 11. Raadsvoorstel Gevolgen besluit beëindiging contract Intervence
 12. Memo actieve informatie Verkopen binnen het grondbedrijf 2021
 13. Memo actieve informatie Julianabad Arnemuiden
 14. Memo actieve informatie Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
 15. Memo actieve informatie Toekomstplan crematorium
 16. Memo actieve informatie Bouw 2 woningen Sloehavenstraat 24 - 26
 17. Memo actieve informatie Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
 18. Beschikbaar stellen middelen tweede tranche meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet
 19. Besluitvorming verdiepend onderzoek Orionis Walcheren