De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 december.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 15 december 2020
 2. Besluitenlijst college van B en W, 15 december 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning
 5. Rittenburg fase III - Grevelingenstraat (project)
 6. Beveiligingsplan PUN 2020 en beveiligingsprocedure PUN 2020
 7. Informatiebeveiligingsplan BRP en Regeling Beheer en Toezicht BRP
 8. Overgangsregeling PGB informeel tarief
 9. Bespreekpunten
 10. Memo actieve informatie Geheime stukken
 11. Memo actieve informatie Buurtbus met vrijwilligers
 12. Memo actieve informatie Vaart in Veiligheid
 13. Memo actieve informatie Motie Samen tegen eenzaamheid (raad 11-11-2020)
 14. Beantwoording schriftelijke vragen  van de LPM over verkeersveiligheid op de Kaaien
 15. Begroting 2021 van het Advies en Meldpunt aanpak personen met verward gedrag en de taken in het kader van de Wvggz
 16. Implementatie van de levensloopfunctie in de Ketenveldnorm
 17. Vertrek VZG en Zeeuwse Ombudsman (ZO) uit het Stadskantoor / bij de gemeente Middelburg
 18. Subsidie schoolbegeleiding 2021