De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 13 januari 2021
 2. Besluitenlijst college van B en W, 12 januari 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Subsidie 2021 Resto van Harte
 5. Verlenging dienstverleningsovereenkomst Duurzaam Bouwloket
 6. Samenwerking Zeeuwse gemeenten op het gebied van energie
 7. Vaststelling jaarplan onderhoud wegen en riolen 2021
 8. Beantwoording ingekomen brief SCW: Gevraagd advies verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021
 9. Bespreekpunten
 10. Memo actieve informatie evaluatie jaarwisseling 2020-2021
 11. Beantwoording schriftelijke vragen CDA over woonconcept Knarrenhof
 12. Casusregie Welzijn Middelburg III
 13. Aangepast besluit vertrek VZG en ZO