De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 8 december 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 8 december 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Beantwoorden ingekomen brieven SCW en FNV Lokaal inzake vertraging facturen CAK
 5. Verkoopovereenkomst Veersepoort fase V
 6. Verlengen overeenkomst ESH Media - Gemeente Middelburg
 7. Verlenging gebruik gebouw S.W. Churchilllaan 8 door St. Lentekind
 8. Overeenkomst reprografische dienstverlening met Ricoh 2021
 9. Subsidie Stichting HerstelTalent
 10. Bespreekpunten
 11. Raadsvoorstel Zonnepark Stortplaats Oude Veerseweg
 12. Raadsvoorstel Kwaliteitsverordening VTH omgevingsrecht Middelburg
 13. Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021
 14. Raadsvoorstel Herziening Exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020
 15. Raadsvoorstel Wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening inhoudende een lachgasverbod en een verbod op het afschieten van carbid
 16. Raadsvoorstel Wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening inhoudende handhaving civiel verbod van OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs)
 17. Memo actieve informatie Waterpark Veerse meer december 2020
 18. Memo actieve informatie Financiële effecten Corona
 19. Memo actieve informatie Handhavingsbeleid loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties
 20. Beantwoording schriftelijke vragen LPM vertraging woningbouw
 21. Lijst van Moties - geactualiseerd december 2020
 22. Lijst van Toezeggingen - geactualiseerd december 2020
 23. Evenementenkalender 2021 (buitenevenementen)
 24. Tijdelijke verkeersmaatregelen kernwinkelgebied vanwege covid-19
 25. Vervolgadvies meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet
 26. Inpassingsplan, baanrotatie, bestuursovereenkomst en overeenkomst vliegveld Midden-Zeeland
 27. Parkeren hotel De Sint Jorisdoelen, Balans 25 te Middelburg
 28. Principe akkoord BRIKS-taken provinciale bedrijven per 01 januari 2021
 29. Concept agenda gemeenteraad 28-01-2021