De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 6 januari 2021
 2. Besluitenlijst college van B en W, 5 januari 2021
 3. Besluitenlijst college van B en W, 7 januari 2021
 4. Parafenbesluiten
 5. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021
 6. Beantwoording brief Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico
 7. Zelfevaluatie BRP 2020
 8. Zelfevaluatie PNIK 2020
 9. Bespreekpunten
 10. Memo actieve informatie Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
 11. "Memo actieve informatie
 12. Diverse vragen wonen: onderzoeksrapport Rigo en terugkoppeling motie"
 13. Memo actieve informatie beantwoorden van schriftelijke vragen
 14. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over TIM en coronaregels
 15. Beantwoording schriftelijke vragen LPM over gang van zaken rond Intervence
 16. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over Jeugdhulp
 17. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Briedis en GI zorg Zeeland
 18. Managementletter 2020