De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 24 november 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 24 november 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Afrekening evenementensubsidie 2020 Middelburg Volkoren
 5. Beantwoording ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Quick Scan Orionis Walcheren (Adlasz)
 6. Bezwaarschrift tegen uitbreiden appartement Lange Noordstraat 41
 7. Evaluatie pilot en regeling Duurzame Monumenten Coach
 8. Evenementensubsidie 2020 Stichting Popwaarts
 9. Branchelijsten warenmarkt 2021
 10. Bespreekpunten
 11. Raadsvoorstel Herziening Exploitatieopzet Rittenburg III
 12. Raadsvoorstel Aanpassing anterieure overeenkomst Waterpark Veerse Meer
 13. Memo actieve informatie nadere regels Wmo en Jeugd 2021
 14. Memo actieve informatie 5e begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.
 15. Memo actieve informatie Jaarwisseling 2020 - 2021