De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Deze pagina wordt wekelijks bijgewerkt.

Agenda 28 november 2023

 1. Afsprakenlijst college van B en W d.d. 21 november 2023
 2. Besluitenlijst college van B en W, 21 november 2023
 3. Parafenbesluiten
 4. Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit om op 17 locaties per laadpaal een tweede parkeerplaats te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen
 5. Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning opstarten B&B Jazzroute 111
 6. Verzoek tot opgraven en cremeren
 7. Voordracht lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep
 8. Beantwoording ingekomen brief Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) over volwassenenfonds
 9. Bespreekpunten
 10. Geheimhouding raadsvoorstel over aankoop Buitenruststraat 237 (met raadsvoorstel)
 11. Project Sir Winston Churchilllaan 8 - tijdelijke sluiting gymzalen Gerrit van de Veenstraat (met memo actieve informatie)
 12. Financiering Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland vanaf 2024 (met memo actieve informatie)
 13. Bestemmingsplan vliegveld Midden-Zeeland - vergroting bouwvlak (met memo actieve informatie)
 14. Vaststelling tarieven crematorium 2024 (met memo actieve informatie)
 15. Schone Lucht Akkoord en Houtstook (met memo actieve informatie)
 16. Subsidie 2024 Welzijn Middelburg en Zorgstroom/Maatschappelijk  Werk Walcheren (met memo actieve informatie)
 17. Beantwoording schriftelijke vragen FvD over vlaggebruik door overheidsinstellingen