De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Deze pagina wordt wekelijks bijgewerkt.

Agenda 30 november 2021

 1. Besluitenlijst college van B en W, 23 november 2021
 2. Afsprakenlijst college van B en W, 24 november 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Convenant samenwerking Zeeuwse Culturele Infrastructuur 2022-2024 Zeeuwse Overheden
 5. Continueren deelname Shelter City Programma
 6. Besluit op bezwaar buiten behandeling stellen verzoek tot vernietiging persoonsgegevens
 7. Afwijzing subsidieaanvraag Stichting Willskracht
 8. Middelburg Winterstad 2021-2022 verlengen tot 1 maart 2022
 9. Bespreekpunten
 10. Raadsvoorstel Normenkader en controleprotocol 2021
 11. Memo actieve informatie verleggen buslijnen
 12. Memo actieve informatie Besluit nieuwe locatie skatebaan  en voortgang participatietrajecten skatebaan en nieuwe speelvoorziening
 13. Memo actieve informatie Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie
 14. Vaststellen Evenementenkalender 2022
 15. Verzoek compensatie en huurovereenkomst Kloveniersdoelen B.V.