In de periode van 28 november 2023 tot en met 5 april 2024 legt APK Group CIAG in opdracht van Delta Fiber glasvezel aan op bedrijventerrein Mortiere. Er kan hierdoor enige hinder ontstaan, omdat trottoirs en bermen opengemaakt worden. Bedrijven ontvangen bericht van de aannemer zodra de werkzaamheden in hun straat plaatsvinden.