Ter stimulering van sport en bewegen heeft de gemeente Middelburg een aanbod voor scholen waarin ondersteuning gevraagd kan worden op sportief gebied.

Denk hierbij aan het opzetten van sportdagen, het organiseren van sportclinics en de participatie van sportverenigingen binnen de scholen en de sportkennismakingsactiviteiten.