Marktvergunning

Gerelateerde producten

De gemeente Middelburg kent 4 weekmarkten:

  • de warenmarkt op donderdag in Middelburg van 09.00 tot 16.00 uur (16.30 uur in de zomermaanden)
  • de zaterdagmarkt in Middelburg van 07.30 tot 16.00 uur
  • de warenmarkt op vrijdag in Arnemuiden van 12.00 tot 17.00 uur en
  • de warenmarkt op woensdag in Nieuw- en St. Joosland van 09.00 tot 12.00 uur.

Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig. Naast leges kosten moet u tevens marktgeld en kraamhuur betalen. Voor een standplaats op de markt heeft u altijd een marktstandplaatsvergunning van de gemeente nodig. Ook moet u zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (en dus beschikken over een marktpas van het Centraal Registratiekantoor. De marktstandplaatsvergunning is persoonsgebonden.

Als u geen vaste plaats heeft kunt u meedingen naar een plaats als meeloper op de warenmarkt in Middelburg. De marktmeesters Ad Confurius (tel. 0118 - 67 53 07)  en Jacqueline Hage wijzen elke marktdag de vrije dagplaatsen (per branche) toe.

Aanvraag

U vraagt een marktstandplaatsvergunning aan:

Online

Een marktstandplaatsvergunning kunt u online aanvragen via Marktstandplaatsvergunning aanvragen.

Voor het online digitaal aanvragen heeft u uw inlogcode voor DigiD nodig. Indien u ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) in Middelburg, worden uw naam en adresgegevens automatisch voor u ingevuld op het aanvraagformulier nadat u heeft ingelogd met uw DigiD. Ook kunt u na bestelling de voortgang van uw aanvraag bekijken op Mijn gemeente.

Schriftelijk

U kunt een marktstandplaatsvergunning ook schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U kunt daarvoor het aanvraagformulier zelf downloaden op onze gemeentelijke site.

Hoe lang duurt het?

Jaarlijks worden er voor de markten branchelijsten vastgesteld, waarin per branche het maximum aantal standplaatsen is vastgelegd. Indien er geen plaats beschikbaar is op de markt of als de door u aangegeven branche vol is kunt u zich wel laten inschrijven op de wachtlijst. Bij toewijzing van nieuwe plaatsen houdt de gemeente rekening met een zo groot mogelijke spreiding van de branches en wordt er ook gekeken hoe lang gegadigden op de wachtlijst staan. Als er een wachtlijst is voor uw branche kan het verkrijgen van een vergunning lagere tijd duren. Wanneer u geplaatst bent op de wachtlijst zult u elk jaar moeten aangeven of u op deze lijst gehandhaafd wenst te worden.

Het is in de gemeente Middelburg niet mogelijk om producten uit meerdere branches tegelijk te verkopen, u dient dus een keuze te maken uit een van de vastgestelde branches uit de Middelburgse branchelijst.

Contactgegevens

U kunt u aanvraagformulier zenden aan gemeente Middelburg, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, De heer D.P. van de Voorde, Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Hij is bereikbaar tijdens kantooruren onder het volgende telefoonnummer (0118)  67 53 55.