Veldzigt

Grenzend aan het Stationsgebied is kantorenpark Veldzigt in ontwikkeling. Evenals het Stationsgebied betreft het een A1-locatie.

Kantorenpark Veldzigt ligt aan de belangrijkste toegangsweg naar Middelburg, de Schroeweg. De komende jaren zijn er nog slechts twee kantoorkavels te koop. Hier kan ongeveer 4.500 m² kantoorruimte ontwikkeld worden. Inmiddels staan er nu een zestal zeer representatieve kantoorgebouwen.